17.10.2007 15:19:34

Co se do velkých dějin nevešlo

Život zemřelých je uložen v paměti žijících /Cicero/Cílem tohoto blogu je seznámit všechny případné zájemce o regionální historii s oblastmi Uherskobrodska a Uherskohradišťska, pokusit se nastínit zvyky, tradice, folklor, místopis a historii slováckého regionu na základě bádání fy Rado and Wan po archivech, knihovnách muzejích a pamětnících a postupně objevovat polozapomenuté malé dějiny, které jsou ovšem nesmírně důležité, neboť pomáhají utvářet dějiny velké. (více)

17.10.2007 14:28:05

Nejznámější zvyky a pověry při stavbách obydlí

/jak se v 19. století stavělo na Maršově/Přibližně před 50 lety si zavzpomínal jeden strýček z Maršova u Uh. Brodu na dobu svého mládí a s humorem sobě vlastním popisoval, jak se na konci 19. století na Maršově stavěli selské usedlosti.
„Řečnovalo sa o tom, že by sa mělo stavit, dva a třebas aj tři roky, ale vždy k tomu ,čehožsi´ chybovalo. Jednúc toho, podruhéj onoho, jak praví přísloví: Dyš je šití, néni nití, dyš je nití, néni šití. Když konečně bylo stavební dříví připraveno, ale nebylo zasejc groša peněz v domě a tož, kde má na to hříšný člověk vzít a neukrást? Tak uplynulo opět nejaké půlletí, mezi čímž starý stánek chátrál, až nekdy sa nad ním smilovalo divoké vjetřisko, keré zválalo fšecko na hromadu. Tož nebylo ináč, než že sa moselo stavjat a takový človjek leda haňbu obšústl, co sa mu ostatní navysmívali.“

Když už se tedy maršovský hospodář pustil do stavby nového obydlí, musel dbát mnoha tehdejších zvyků, dnes už spíše pověr, aby své stavení uchránil před nejrůznějším nebezpečím, které mu hrozilo, pokud by tyto opomenul či zanedbal. Současní stavebníci se nad nimi určitě shovívavě pousmějí, ale přesto si připomeňme alespoň ty nejznámější zvyklosti, možná, že některé z nich stojí za povšimnutí i po mnoha desítkách let.
Pod úhelný kámen nebo do jamky v něm vyhloubené se ukládalo boží požehnání, tj. peníze, stará podkova nebo svěcená voda, v pozdějších letech také poutní medailónek, křížek aj. Když se usazoval práh pode dveře od síně, dávala se pod něj kystečka turánku, aby žádný zlý neměl přístup do obydlí.
Pod práh od jizby nebo pod ohniště se zakopávalo vřeteno, aby sa gazdina při vařéní zvrtala jak ono a aby nigdy nebyla zhnilá. Pod ohniště se často dávalo také něco sladkého, např. med, sladká hruška, kousek cukru aj., aby všechna jídla byla chutná.
Pod okna, která byla směrována směrem k ulici se dával do zdi křížek z velkonočního křižma, aby nově příchozí matka, vlastně nevěsta, netesknila dívaja sa z okna a nedostala zlej myšlénky.
V té době samozřejmě ve světnici nebyla žádná podlaha, ale pouze udusaná hlína. Při jejím udusávání se na střed jizby zahrabaly dvě halúsky číbí (cibulové dužniny) křížem přes sebe a hlávka česneku, aby do domu nemohla cholera.
Podobně pod místo, kde se mělo nacházet manželské lože, se zapěchovala vrbová větvička s tolika jehnědy – kočičkama, kolik si manželé přáli mít dětí.
Ve stěnách chlévů pro dobytek se zase nesměl nacházet ani kousek trnkového dřeva, aby dobytek nepošel. Naopak se doporučovalo dát do chlévu dříví z jabloní. Pod práh chlévu se doporučoval zakopat česnek a máta peprná, aby dobytek dobře prospíval. Dalším podobným pořekadlem bylo kapajú-li pořád dobytky, přestanú teprú, až pod prách sa zakope něco ze zdechlej krávy.
Další zajímavostí je pověra, která se na Luhačovickém Zálesí udržovala poměrně dlouhou dobu. Žádný sloup ve stodole ani nikde jinde nesměl být postaven dolú rosténím, tj. sukama dolů (tlustým koncem), aby prej hrom neuderíl. Zvláště hospodyně dbala toho, aby se nic podobného nestalo lebo chlapiska napija sa, snadno by na to mohli zapomenút.
Jiným zvykem bývalo pokládání chlmáče hromotluku (hromotřesku) na střechu, aby blesk do chalupy neuhodil. V ještě dřívějších dobách se na střechu dával hromovník kamenný, který měl podobu hlavy nebo na něm byla primitivním způsobem vyryta podoba ženy.
Pokud stavebník dodržel všechny výše uvedené zvyklosti, mohl v novém stavení usínat s pocitem, že pro dobré bydlení bylo z jeho strany vykonáno maximum.
(více)

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se